główna zawartość strony

Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Krośniewice na rok 2023

GMINA KROŚNIEWICE rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

UWAGA: CENA ZA TONĘ KAŻDEGO RODZAJU WĘGLA WYNOSI 2000 ZŁ.

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

 1. Proponowane asortymenty to węgiel gruby (orzech, kostka), węgiel typu groszek/ekogroszek i węgiel typu miał (węgiel nie będzie workowany).
 2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 roku. Osoby, które zakupiły preferencyjnie węgiel w roku 2022 w mniejszej ilości niż maksymalna lub nie zakupiły węgla, mogą ująć we wniosku niewykorzystaną część limitu z roku 2022. Maksymalna ilość możliwa do zakupienia wynosi 3 tony.
 3. Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Gminę Krośniewice będzie wynosiła 2 000 zł brutto.
 4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
 5. Na terenie Gminy Krośniewice wyznaczony do odbioru zakupionego węgla jest skład węgla: KAMRO Katarzyna Mrowicka, ul. Sikorskiego 1, 99-340 Krośniewice.

 

Składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Krośniewice:

 1. Wypełniony „Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2023” mieszkaniec składa w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15 (sekretariat) w godzinach 8:00 – 14:00.

  UWAGA: termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2023 roku.

 2. Weryfikacji wniosku dokonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek zaopiniowany pozytywnie, MGOPS przekazuje do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacji w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Przepisy art. 2 ust. 3a – 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się odpowiednio:
 4. W przypadku posiadania węgla na składowisku wyznaczonym przez Gminę, pracownik Urzędu Miejskiego w Krośniewicach zadzwoni do wnioskodawców, aby dokonali wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w wyznaczonym dniu.
 5. Następnie mieszkaniec z potwierdzeniem dokonania wpłaty niezwłocznie udaje się na wyznaczony skład węgla po odbiór opału.
 6. Telefony w sprawie zapłaty i odbioru węgla będą wykonywane wg kolejności przekazanych do Urzędu wniosków.


UWAGA: Wnioski nie rozpatrzone w roku 2022 nie będą brane pod uwagę.

Aby dokonać preferencyjnego zakupu węgla w roku 2023
wniosek należy złożyć ponownie.