główna zawartość strony

Dodatek osłonowy


Burmistrz Krośniewic informuje, iż od 04 stycznia 2022 roku mają Państwo możliwość złożenia wniosku o dodatek osłonowy, który stanowi jednorazową pomoc, przysługującą za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Ostateczny termin na złożenie dokumentów to 31.10.2022 r. Wnioski należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach (ul. Poznańska 15).


Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 2100 zł  - w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1500 zł  - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w roku:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.


DODATEK OSŁONOWY WYNOSI ROCZNIE:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli twój lokal mieszkalny jest ogrzewany:

 • kotłem na paliwo stałe,
 • kominkiem,
 • kozą,
 • ogrzewaczem powietrza,
 • trzonem kuchennym,
 • piecokuchnią,
 • kuchnią węglową,
 • lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi

to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31.01.2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata do 02.12.2022 r.
 • na wnioski złożone od 01.02.2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

 • bezpośrednio w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach
 • korespondencyjnie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15 99-340 Krośniewice