Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Krośniewice

Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Krośniewice
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.
 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

 

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

UWAGA: CENA ZA TONĘ KAŻDEGO RODZAJU WĘGLA WYNOSI 2000 ZŁ

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1. Proponowane asortymenty to węgiel gruby (orzech, kostka), węgiel typu groszek/ekogroszek i węgiel typu miał (węgiel nie będzie workowany).

2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: 1,5 tony do 31 grudnia 2022.

3. Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Gminę Krośniewice będzie wynosiła 2 000 zł brutto.

4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

5. Na terenie Gminy Krośniewice wyznaczony do odbioru zakupionego węgla jest skład węgla: KAMRO Katarzyna Mrowicka, ul. Sikorskiego 1, 99-340 Krośniewice.

 

Składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Krośniewice:

1. Wypełniony „Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego” mieszkaniec składa w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15.

2. Weryfikacji wniosku dokonuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek zaopiniowany pozytywnie, MGOPS przekazuje do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

3. W przypadku posiadania węgla na składowisku wyznaczonym przez Gminę, pracownik Urzędu Miejskiego w Krośniewicach zadzwoni do wnioskodawców aby dokonali wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w wyznaczonym dniu.

4. Następnie mieszkaniec z potwierdzeniem dokonania wpłaty niezwłocznie udaje się na wyznaczony skład węgla po odbiór opału.

5. Telefony w sprawie zapłaty i odbioru węgla będą wykonywane wg kolejności przekazanych do Urzędu wniosków.