główna zawartość strony

INFORMACJA 500 PLUS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. można będzie składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps:/empatia.mrips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - papierową w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty polskiej.

W związku z ogłoszoną epidemią wnioski drogą tradycyjną - papierową należy składać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

 

Wnioski składane do skrzynki powinny być:

  • umieszczone w kopercie
  • zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail.

 

Wnioski będzie można pobrać:

  • ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.mrips.gov.pl/bip
  • ze strony internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.mgops.krosniewice.pl,
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach w godz. od 10:00 do 12:00

 

Szczegółowe informacje można znaleźć:

lub uzyskać

  • drogą telefoniczną pod nr 24/ 25 23 545,

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ REALIZOWANE BĘDĄ
TYLKO NA KONTA BANKOWE.