główna zawartość strony

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą od 01.08.2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach ul. Poznańska 15.

 

Przyjmowanie wniosków – pokój nr 8 w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 10:00 – 14:00

Środa - dzień bez obsługi interesantów

Od 01.07.2020 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek do dnia 31.08.2020 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

 

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.