główna zawartość strony

Informacja o świadczeniu wychowawczym – 500+

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach przypomina, że w przypadku świadczenia wychowawczego 500+ okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 roku.


Prosimy nie składać nowych wniosków na świadczenie na dzieci, które mają już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do 31 maja 2021 roku.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:

  • drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.
  • drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty polskiej od 1 kwietnia 2021 r.