główna zawartość strony

Program Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus - nabór osób i rodzin

 

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

INFORMUJE

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, prowadzony jest nabór osób i rodzin, które chcą zostać objęte pomocą.

 

Osoby zainteresowane winny zgłosić się osobiście do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach (ul. Poznańska 15). Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lutego 2023 r. do 15 marca 2023r.

 

Programem mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza określonego kryterium, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu wykazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 

Obecne kryterium wynosi:

 

  • 1 707,20 zł dla osób samotnie gospodarujących,
  • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Osoby nie korzystające dotychczas z pomocy MGOPS powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód osoby, rodziny odpowiednio za miesiąc styczeń 2023r. (gdy zgłoszenie w lutym) lub luty 2023r. (gdy zgłoszenie w marcu).