główna zawartość strony

Terminy wydawania żywności

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

INFORMUJE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GODZINACH 9:00 - 14:00 W DNIACH:

  • 4 sierpnia 2020 r. - numery od 758 do 863
  • 5 sierpnia 2020 r. - numery od 864 do 970
  • 6 sierpnia 2020 r. - numery od 971 do 1076
  • 7 sierpnia 2020 r. - numery od 1077 do 1172 i od 1238 do 1245

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2019 będzie wydawana:

 

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach - garaż
Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

  • Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych
  • Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tę osobę za okazaniem dowodu osobistego - wzór upoważnienia do odbioru w MGOPS Krośniewice
  • Osoby zgłaszające się po paczkę powinny posiadać maseczkę zasłaniającą nos i usta,rękawiczki oraz zachować odstęp 2 metrów.