główna zawartość strony

Wydawanie żywności: 13-14 października 2022 r.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

INFORMUJE

O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE W GODZINACH 9:00 – 14:00 W DNIACH:

• 13 października 2022R. – OD NUMERU 1619 DO NUMERU 1810;
• 14 października 2022 R. – OD NUMERU 1811 DO NUMERU 1989.

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będzie wydawana:

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach – garaż
Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

 

Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych.

Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tą osobę za okazaniem dowodu osobistego – wzór upoważnienia do odbioru w MGOPS Krośniewice.