główna zawartość strony

W dniu 13 września br. na terenach przy hali sportowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach odbyły się dwie imprezy skierowane do mieszkańców gminy Krośniewice. Jedną z nich był festyn rodzinny przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach i Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach. Program został zorganizowany w ramach projektu „Nie zamykaj oczu-reaguj”.

Organizatorów w realizacji przedsięwzięcia wsparli partnerzy i lokalne instytucje burmistrz Krośniewic, Urząd Miejski w Krośniewicach, Rada Miejska w Krośniewicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, przedszkole i szkoły z terenu gminy Krośniewice, Komisariat Policji w Krośniewicach, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach, Stowarzyszenie Kół Gospodyń w gminie Krośniewice, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

Szerzej opisane w dokumencie: Zapoczątkowuje pobieranie plikugminny dzień

Zdjęcia z festynu:

Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj
Projekt – „nie zamykaj oczu – reaguj” Projekt – nie zamykaj oczu – reaguj

15 wrzesień 2014

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Krośniewicach informuje, iż w terminie od 08.09.2014r do 12.09.2014r. odbyły się warsztaty dla rodziców, w wymiarze 40 godzin. W warsztatach uczestniczyło 15 rodziców.

Więcej informacji w załączonym Zapoczątkowuje pobieranie plikudokumencie.


21 sierpień 2014

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Krośniewicach informuje, iż ogłasza KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI pn. „Przemoc w oczach dzieci” realizowany w ramach projektu „NIE ZAMYKAJ OCZU – REAGUJ” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy Krośniewice.

Szczegóły konkursu, termin zgłaszania prac konkursowych i termin rozstrzygnięcia w dołączonych plikach: